Installation laddstolpar

Den 2:a maj kommer Elitel att börja installera tre stycken laddstolpar (varje kan ladda två stycken bilar) i carportlängan som är närmast lekplatsen.

De som står i den längan behöver bara se till att de parkerar så att de lämnar en lucka på ca 1 meter framför bilarna.

Föreningen gjorde en gallupp förra året och kom då fram till att sex stycken medlemmar kommer inom en snar framtid att införskaffa en elbil samt sex stycken avsåg att anskaffa en elbil inom 5-10 år, sex stycken svarade att de inte avsåg att skaffa elbil alls och fem stycken svarade inte på undersökningen.

Styrelsen beslöt då att ansöka om klimatklivet, vilket ger oss finansiering på 50% av investeringen av hela installationen (inklusive material och arbete), för installation av laddstolpar av typ 2 för sex stycken platser, vi fick klimatklivet beviljat med sextioåttatusen (68 000) kronor och investerar själva lika mycket, en investering som dock kommer att betalas av de som utnyttjar laddstolparna framgent.

Vi börjar i en länga med sex stycken laddplatser (tre stycken stolpar med dubbelladdare) och har möjlighet att bygga ut framöver. Vi har från dag ett möjlighet att se hur mycket varje enskid medlem förbrukar i el för laddning.

Tanken är att de som skaffar sig en elbil byter plats med de som har en plats idag i den längan, och att den som laddar sin elbil kommer dels att betala för den el som förbrukas vid laddning, dels finansiera installationen med en något förhöjd månadsavgift (200:-).

Så tanken är att kostnaden för föreningen ska bli ett nollsummespel (kostnadsneutralt) på 10 års sikt.

Det här inlägget postades i Styrelse. Bokmärk permalänken.