Bredband/E-post

Support från Datagruppen

Behöver du komma i kontakt med datagruppen, så skicka ett mail till support@knaroten.org

Status på vår Internetförbindelse

Pingdom övervakar vår förbindelse dygnet runt, och som ger oss tillgång till både live status och historik kontinuerligt.

Vårt nätverk

Dokumentation över vårt nätverk finns både som bild och i redigerbart format (https://draw.io).

Nytt bredband installerat

Det nya bredbandet har installerats under sommaren 2013 och är nu i full drift.


Internet-Toksnabbt Internet

Föreningen har sedan 2007 ett eget kopparbaserat (Kategori 6) stamnät som klarar upp till 10 Gigabit till varje hushåll.

Varje hushåll är anslutet till föreningens bredband med 1Gbit/s (dvs 1000Mbit/s) och föreningens nät är sedan ansluten via en fiberförbindelse till TDC Sverige på 1Gbit/s.

Detta betyder att man i praktiken kan få ut ca 700-900 Mb/s i den port som finns under trappen i samtliga hus.  Om man har en router ansluten i den porten och sedan kör trådlöst så kommer hastigheten att gå ner, max hastigheten på 802.11g är 54 Mb/s vilket i verkligheten blir ca 20 Mb/s.

Den brandvägg som tidigare skyddade våra användare har nu plockats bort. Det är upp till varje hushåll att skydda sin egen utrustning, både med avseende på brandvägg och antivirus.

Föreningen har IPv4 nätet 195.84.96.0/24 vilket ger oss 253 stycken användbara adresser och IPv6 nätet 2a01:6d0:c001::/48 vilket ger oss en himla massa mer adresser. (närmare bestämt lite drygt 281 biljoner adresser )