Etik

Vi fördömer som oetiskt när någon

1.   Försöker få tillgång till nätverksresurser utan att ha rätt till det
2.  Försöker dölja sin användaridentitet
3.  Försöker störa eller avbryta den avsedda användningen av nätverken
4.  Uppenbart slösar med tillgängliga resurser (personal, maskinvara eller programvara)
5.  Försöker skada eller förstöra den datorbaserade informationen
6.  Gör intrång i andras privatliv
7.  Försöker förolämpa eller förnedra andra
8. Bryter mot svensk eller internationell lag

Oetiskt uppträdande kan innebära att tjänsten avslutas i förtid alternativt spärras under en tidsperiod.

Avtal

Om du är en ny medlem i samfälligheten och vill använda föreningens fiber så behöver du ladda ner och skriva på föreningens avtal som du finner här.