Tillstånd för inrättande av bergvärmeanläggning

Föreningen har fått ett delgivningskvitto om att de nya fastigheterna som just nu byggs invid vändplan avser att upprätta en bergvärmeanläggning.

Från delgivningskvittot:

”Ni har ansökt om tillstånd för inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark. Sökanden avser att borra 8 energibrunnar om 200 meter per borrhål. Hela anläggningen är inom den egna fastigheten. Till borrhålet ansluts 2 värmepumpar med en total avgiven effekt på 79,9 kW enligt ansökan.”

Sannolikt kommer det att vara en hel del buller när de borrar de åtta hålen, därav delgivningskvittot. Man kan överklaga beslutet (”Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Stockholms län.”), jag förmodar att de fastigheter som ligger närmst, dvs 37, 39 och 41, är de som behöver fundera över de påverkas av borrandet, och om de vill överklaga beslutet.

Om inga invändningar har inkommit från medlemmarna under denna vecka, så avser styrelsen att skriva på delgivningskvittot, då vi i det stora hela och på lång sikt inte kan se att det medför något negativt för föreningens medlemmar.

Det här inlägget postades i Medlemmar. Bokmärk permalänken.